Kredietwaardigheid bedrijven

 

Geïntegreerde handelsinformatie als gids

 

Kredietwaardigheid bedrijven

Weten met wie u zaken doet en wat het financiële verhaal achter uw klant is, kan het verschil maken. In de preventieve fase van uw credit management controleert u de kredietwaardigheid van uw klanten. Zo kan u op voorhand de nodige maatregelen nemen en risico’s minimaliseren.

 

Bedrijfsinformatie op maat

CCM begeleidt en adviseert u naar een leverancier van handelsinformatie op maat van uw situatie. Kies voor bedrijfsinformatie die past bij uw behoeften. Denk hierbij bijvoorbeeld aan handelsinformatie voor de binnenlandse markt of export, uitgebreide of beknopte rapporten of een go/no go voor bepaalde klanten.

Afhankelijk van de hoeveelheid klanten die u preventief screent of de soort informatie die u wenst (balansen, betaalervaringen, integratie in uw ERP of boekhoudpakket) kiezen wij samen met u de beste formule voor deze handelsinformatie.

Krijgt u onverhoopt toch te maken met onbetaalde facturen? Dan kan u uw benadering verzachten bij kredietwaardige, recurrente klanten en kordater ingrijpen bij éénmalige klanten met een verhoogd kredietrisico.

Interesse om uw klanten te screenen en hier ook een zekerheid van betaling aan te koppelen? Overweeg dan de mogelijkheden van kredietverzekering.